Idea projektu

Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. 

Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Nabór zgłoszeń zakończony

  • Polskie Marki Turystyczne

  • Polskie Marki Turystyczne - Polska Zima

  • Zobacz Polskie Marki Turystyczne!

  • Polskie Marki Turystyczne - Polska Jesień

Poprzedni film

Następny film