• 2019-11-26

  27. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw

  Podczas 27. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2019 goście mogli uczestniczyć w panelu dyskusyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju „Markowe produkty turystyki wiejskiej”, w trakcie którego poruszony został temat Zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi w Polsce w świetle realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”.

 • 2019-11-22

  Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show 2019

  Podczas tegorocznej edycji Targów World Travel Show 2019 w Nadarzynie goście mogli odwiedzić stoisko finalistów projektu „Polskie Marki Turystyczne”.

   

  Targom towarzyszył panel dyskusyjny „Tworzenie regionów turystycznych w Polsce: niezbędny krok do rozwoju czy utopia?”. W panelu wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, eksperci marketingu turystycznego, zarządcy marek-uczestnicy projektu „Polskie Marki Turystyczne” oraz przedstawiciele innych podmiotów związanych z turystyką. Panel był okazją do wymiany doświadczeń przez reprezentantów różnych grup oraz planach na przyszłość.

 • 2019-10-10

  Spotkanie poświęcone dalszemu rozwojowi marki „Kraina Lessowych Wąwozów”

  8 października 2019 r. w Nałęczowie odbyło się spotkanie poświęcone dalszemu rozwojowi marki „Kraina Lessowych Wąwozów” – laureata tytułu „Polska Marka Turystyczna”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, branży turystycznej oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciel MSiT przedstawił założenia projektu oraz wskazał rekomendacje Kapituły Projektu co do kierunków dalszego rozwoju marki.

   

  Logotyp Kraina Lessowych Wąwozów

   

  Spotkanie poświęcone rozwojowi marki

   

  Spotkanie poświęcone rozwojowi marki

   

   

 • 2019-09-18

  Wręczenie tytułów w ramach projektu "Polskie Marki Turystyczne"

  W poniedziałek, 16 września 2019 roku w Reducie Banku Polskiego odbyło się wręczenie tytułów w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

  Najlepsi zarządcy marek turystycznych, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, otrzymali tytuł: „Polska Marka Turystyczna” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który pretenduje do tytułu „Polskiej Marki Turystycznej”).

  Tytuł „Polska Marka Turystyczna”: 

  • Marka Beskidy
  • Kraina Lessowych Wąwozów
  • Lublin
  • Śląsk Cieszyński
  • Toruń

  Tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat”:

  • Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Mazury Zachodnie
  • Puszcza Białowieska
  • Szlak wokół Tatr
  • Zamość
  • Ziemia Świętego Krzyża

  Wszyscy zakwalifikowani, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez MSiT wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

   

  Pierwsi laureaci projektu  

   

  MInister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka

   

  Polskie Marki Turystyczne wybrane

   

  Prezes POT Pan Robert Andrzejczyk

   

    

 • 2019-09-10

  Wizyta studyjna w Łodzi

  W dniach 4-5 września odbyła się wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczna Łodzi oraz wysłuchać uwag i propozycji przedstawicieli podmiotów turystycznych z obszaru marki.

     

   

     

 • 2019-09-09

  Wizyta studyjna w Lublinie

  W dniach 5-6 września odbyła się wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczna Lublina oraz wysłuchać uwag i propozycji przedstawicieli Urzędu Miasta, a także podmiotów turystycznych z obszaru marki.

    

   

                                

   

 • 2019-09-03

  Wizyta studyjna na Ziemi Świętego Krzyża

  W dniu 2 września odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne” na Ziemię Świętego Krzyża. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z działalnością podmiotów zaangażowanych w rozwój i promocję obszaru oraz wysłuchać ich uwag i propozycji. Podsumowaniem wizyty było wskazanie rekomendacji co do dalszego rozwoju marki.

      

   

                    

   

 • 2019-08-29

  Warsztaty oraz wizyta studyjna na obszarze Mazur Zachodnich oraz Krainy Kanału Elbląskiego

  W ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”, 26 sierpnia w Ostródzie odbyły się warsztaty mające na celu ustalenie struktury i sposobu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi na obszarze Mazur Zachodnich oraz Krainy Kanału Elbląskiego. W spotkaniu wzięli udział zarządcy marek uczestniczących w Projekcie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele podmiotów turystycznych z obszaru marek. Warsztatom towarzyszyła wizyta studyjna.      

   

          

   

        

 • 2019-08-29

  Wizyta studyjna na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski

  W dniach 26–27 sierpnia odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne” na obszar Wielkiej Pętli Wielkopolski. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z działalnością Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wysłuchać uwag i propozycji jej członków. Podsumowaniem wizyty było wskazanie rekomendacji co do dalszego rozwoju marki.

   

    

   

                                          

 • 2019-08-23

  Warsztaty oraz wizyta studyjna na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej

  W ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”, 20 sierpnia w Kroczycach odbyły się warsztaty mające na celu ustalenie struktury i sposobu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi na obszarze Jury Krakowsko Częstochowskiej. W spotkaniu wzięli udział zarządcy marek uczestniczących w Projekcie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Warsztatom towarzyszyła wizyta studyjna.

     

   

     

 • 2019-08-22

  Wizyta studyjna w Toruniu

  W dniach 19–21 sierpnia odbyła się wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczna Torunia oraz wysłuchać uwag i propozycji Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta, a także przedstawicieli podmiotów turystycznych z obszaru marki.

   

         

   

                         

 • 2019-08-12

  Warsztaty oraz wizyta studyjna na obszarze Beskidów

  W ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”, 6 sierpnia w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty mające na celu ustalenie struktury i sposobu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi na obszarze Beskidów. W spotkaniu wzięli udział zarządcy marek uczestniczących w Projekcie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Warsztatom towarzyszyła wizyta studyjna, zorganizowana we współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną.

       

   

      

 • 2019-07-22

  Wizyta studyjna w Krainie Lessowych Wąwozów

  W dniach 17–19 lipca odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki mieli okazję zapoznać się z działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” oraz wysłuchać uwag i propozycji jej członków, a także samorządów z obszaru marki. Podsumowaniem wizyty było wskazanie rekomendacji co do dalszego rozwoju marki.

   

 • 2019-07-04

  Kapituła Projektu „Polskie Marki Turystyczne” zakończyła prace

  27 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się II posiedzenie Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Kapitułę Projektu powołał Minister Sportu i Turystyki, a w jej skład wchodzą przedstawiciele MSiT, POT oraz zaproszeni eksperci w zakresie turystyki. Podczas posiedzenia zostały umówione zgłoszenia do projektu, które wcześniej podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

  Kapituła Projektu przygotowała swoją rekomendację, w oparciu o którą ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu „Polska Marka Turystyczna” bądź „Polska Marka Turystyczna – kandydat” podejmie Minister Sportu i Turystyki. Uroczyste ogłoszenie wyników pierwszego naboru oraz wręczenie pierwszych tytułów odbędzie się podczas dedykowanego wydarzenia, którego organizacja planowana jest na wrzesień br.

Idea projektu

Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. 

Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Nabór zgłoszeń zakończony

 • Polskie Marki Turystyczne

 • Polskie Marki Turystyczne - Polska Zima

 • Zobacz Polskie Marki Turystyczne!

 • Polskie Marki Turystyczne - Polska Jesień

Poprzedni film

Następny film