• mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zarejestruj się

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin projektu „Polskie Marki Turystyczne” – edycja 2023. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14 w celu przystąpienia do projektu Polskie Marki Turystyczne przez organizację/instytucję, którą reprezentuję.