Ustawienia i twoje konto

  • mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo

2019-08-29

Warsztaty oraz wizyta studyjna na obszarze Mazur Zachodnich oraz Krainy Kanału Elbląskiego

W ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”, 26 sierpnia w Ostródzie odbyły się warsztaty mające na celu ustalenie struktury i sposobu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi na obszarze Mazur Zachodnich oraz Krainy Kanału Elbląskiego. W spotkaniu wzięli udział zarządcy marek uczestniczących w Projekcie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele podmiotów turystycznych z obszaru marek. Warsztatom towarzyszyła wizyta studyjna.