Ustawienia i twoje konto

  • mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo

2019-08-23

Warsztaty oraz wizyta studyjna na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej

W ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”, 20 sierpnia w Kroczycach odbyły się warsztaty mające na celu ustalenie struktury i sposobu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi na obszarze Jury Krakowsko Częstochowskiej. W spotkaniu wzięli udział zarządcy marek uczestniczących w Projekcie oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Warsztatom towarzyszyła wizyta studyjna.