logo

2020-01-07

Preferencje dla uczestników projektu „Polskie Marki Turystyczne” w programie dotacyjnym

Zgodnie z regulaminem projektu, wprowadzone zostały specjalne preferencje dla uczestników projektu „Polskie Marki Turystyczne” w tzw. programie dotacyjnym, który corocznie jest ogłaszany przez Departament Turystyki.

 

Dodatkowe punkty za uczestnictwo w projekcie można otrzymać w 2 z 4 priorytetów konkursu na 2020 r.:

Priorytet 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych na terenie Polski.

Priorytet 4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wymagań formalnych są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-rozwoju-turystyki-do-2020-roku.